Censorformandskabet for Ernæring og Sundhed

Om os:

Ansøgning om beskikkelse

Den nuværende beskikkelsesperiode for uddannelserne Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed og Bachelor of Global Nutrition and Health går fra den 1. april 2019 til den 31. marts 2023.

Censorformandskabet efterbeskikker censorer to gange årligt – i foråret og efteråret.

Frist for ansøgning er hhv. 28. februar og 31. august.

Kontakt Censorsekretariatet - censor-it@ucsyd.dk, hvis du er interesseret i at blive beskikket.