Censorformandskabet for Ernæring og Sundhed

Ansøgning om beskikkelse

Den nuværende beskikkelsesperiode for uddannelserne Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed og Bachelor of Global Nutrition and Health går fra den 1. april 2019 til den 31. marts 2023.

Censorformandskabet efterbeskikker normalt censorer to gange årligt – i foråret og efteråret.

Pga. nybeskikkelse til kommende periode, som starter den 1. april 2023, vil der ikke blive gennemført efterbeskikkelse i efteråret 2022.


Kontakt Censorsekretariatet - censor-it@ucsyd.dk, hvis du er interesseret i at blive beskikket.