Censorfunktionen:

Censorformandskabets guide til censorer med overskrifterne:

  • Før eksamen
  • Før eksaminationen
  • Selve eksaminationen
  • Votering
  • Karakterafgivelse og tilbagemelding til den studerende
  • Efter eksaminationen
  • Klager

Guide til censorer - november 2020.pdf