Studieordninger:

Bekendtgørelse: Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Eksamensbekendtgørelsen:

BEK nr 18 af 09/01/2020 gældende pr. 15. januar 2020