Studieordninger

Bekendtgørelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Eksamensbekendtgørelsen

BEK nr 18 af 09/01/2020 gældende pr. 15. januar 2020 gældende indtil 30-8-2022

Ny BEK nr. 863 af 14/06/2022  som træder i kraft 1. september 2022

censorbekendtgørelsen

Ny BEK nr. 458 af 19/04/2022 gældende pr. 1. september 2022

KARAKTERBEKENDTGØRELSEN

Ny BEK nr. 1125 af 04/07/2022 gældende pr. 1. september 2022