Studieordninger:

Bekendtgørelse: Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Eksamensbekendtgørelsen:

BEK nr 18 af 09/01/2020 gældende pr. 15. januar 2020 gældende indtil 30-8-2022

Ny BEK nr. 2027 af 07/11/2021 som træder i kraft 1. september 2022